Richtlijnen gebruik zwembad tijdens corona

 

Richtlijnen opgelegd door de regering:

De geldende richtlijnen opgelegd door de regering en de Veiligheidsraad zijn van toepassing (dragen mondmasker, tussenafstand, …) en dienen nageleefd te worden!

 

Richtlijnen opgelegd door de gemeente Mol:

Er mag niet verzameld worden in de inkomhal maar de sporters moeten buiten wachten tot ze worden opgehaald door een verantwoordelijke van de vereniging. Tussenafstand moet gerespecteerd worden en/of eventueel een mondmasker dragen.

Voor Solaris is de verzamelplaats vastgelegd 10 m voorbij de hoofdingang van het zwembad. Dit om kruising met andere bezoekers te vermijden..

Vermits we in groep het gebouw moeten betreden, moeten de deelnemers aan de zwemactiviteit voor het beginuur van de activiteit aanwezig zijn op de verzamelplaats (meestal 17.00 uur). Nadat de groep het gebouw betreden heeft kan er geen toegang meer worden verleend om deel te nemen aan onze groepsactiviteit! Wees dus zeker op tijd.

 

Richtlijnen opgelegd door de uitbaters van zwembad Vita Den Uyt:

Mondmasker verplicht voor +12j, vanaf inkom tot in de kleedkamers (en vice versa).

Houd op alle plaatsen voldoende afstand ten opzichte van de andere leden , het aanwezige publiek en het personeel. Denk aan ieders veiligheid. Een aanwezigheidslijst (registratieplicht i.f.v. contacttracing) moet worden opgemaakt. Deze lijst wordt 14 dagen bijgehouden en nadien vernietigd. Voor Solaris zal deze lijst ingevuld kunnen worden aan het instructiebad.

 

Ga op voorhand naar het toilet (thuis of aan inkomhal). Tracht toiletbezoeken aan de doucheruimte (voor solaris het toilet aan het instructiebad) te vermijden. Zwemkledij reeds thuis aandoen!!! Omkleden (= ontdoen van bovenkledij) kan enkel in groepskleedkamer 1-2-3-4. Kleedkamer 1 & 2 zijn voor de vrouwen, 3 & 4 voor de mannen. Houd ook hier voldoende afstand. Dit staat aangegeven door zwarte kruisjes. De kleedkamers worden ook gebruikt door “textielzwemmers”!

ALLE spullen meenemen naar het zwembad (lockers zijn nog niet toegankelijk). De deelnemers aan onze zwemactiviteit kunnen hun sporttassen plaatsen in het magazijn aan het instructiebad.. Richting zwembad via eerste douches. Kort spoelen is toegelaten, beperk zeker deze tijd.
 

Volg het eenrichtingsverkeer in het zwembad (links rond het bad wandelen).

Als trainer/redster is het niet verplicht om een mondmasker op te zetten, maar is facultatief. Zeker indien je de afstand niet kan garanderen met je leden of andere personen, raden we aan om een mondmasker op te zetten. Graag zoveel mogelijk eigen zwemmateriaal gebruiken. Bij gebruik van Vita-materiaal, verplicht ontsmetten achteraf (chloorwater gebruiken is voldoende).
 

Na het zwemmen volg je opnieuw het eenrichtingsverkeer, om naar de tweede douches te gaan. Ook hier kort spoelen (om geen wachtrijen te creëren).  Solaris kan gebruik maken van de douches aan de toegangsdeur naar het buitenzwembad (zoals we voordien al deden).

Nadien kan je gebruik maken van groepskleedkamer 5 & 6 of van de individuele kleedhokjes. Mondmasker niet vergeten op te zetten voor de verplaatsing tussen de kleedkamers en de uitgang! Je gaat naar buiten via de trap naar beneden, om kruising met binnenkomende bezoekers te vermijden.

De beurtenkaart

Naar aanleiding van de corona toestanden zien we ons genoodzaakt, om voor de betaling van de zwembeurten, over te schakelen van cash naar een beurtenkaart.

Op de bank kan je dit jaar niet meer terecht om baar geld in te leveren. (wel in uitzonderlijke gevallen en zeker geen muntstukken). De overschakeling is dus zeker niet uit gemakzucht. Door al de stortingen moeten wij meer kijken naar de toestand van de rekening en iedere storting moet apart ingeboekt worden. 

 

Wij zouden dus de volgende beurtenkaarten willen introduceren: “ 6 en 12 beurten”:

6 beurten   = 15€  

12 beurten = 30€  

 

Gelieve bedrag te storten op rekening van Solaris: BE71-3200-6364-1669 en met vermelding van uw naam en voornaam + aantal en type beurtenkaart.

Na de ontvangst van het bedrag wordt een kaart aangemaakt. Deze wordt bij de volgende zwembeurt door iemand van het bestuur aan jullie afgeleverd.

De prijs per zwembeurt blijft uiteraard hetzelfde en de kaart blijft onbeperkt geldig. De kaart staat niet op naam en kan dus samen met andere vrienden (leden van Solaris of FBN) gebruikt worden.

 

Denk er wel aan dat er een vertraging opzit bij uitgevoerde stortingen. Als er bvb vrijdag een storting op onze rekening gebeurt, is dit pas maandag zichtbaar. Doe uw overschrijving dus op tijd!

Beslissen jullie laattijdig om toch te komen zwemmen, kan er uitzonderlijk nog (eenmalig) tijdens het zwemmen betaald worden en een beurtenkaart ter plaatse worden aangekocht. Deze procedure moet echter beperkt worden en zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

 

Het is buiten onze wil om maar wij wil jullie op voorhand bedanken voor het begrip.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now